Preview Mode Links will not work in preview mode

Skattefrågan

May 28, 2019

Journalisten och författaren Eva-Lena Ahlqvist har ägnat en stor del av sitt yrkesliv åt att belysa skattefrågor på olika sätt. I sin tredje bok om skatter som kommit ut under våren resonerar hon om vad som kännetecknar en rättvis skatt. I detta avsnitt av 20 skattefrågor berättar Eva-Lena om varför hon...


May 22, 2019

Avsnittet gästas av Anders Bergeskog som har skrivit boken Sveriges väg till högskatteland. Anders berättar bland annat om vad som inspirerat honom att skriva boken och beskriver sin syn på hur Sverige blivit ett samhälle med höga skatter och stor offentlig sektor.