Preview Mode Links will not work in preview mode

Skattefrågan

May 26, 2021

I detta avsnitt av 20 skattefrågor reder Mats Kinwall, chefekonom på Teknikföretagen, ut sambanden och berättar hur många industrijobb en marginalskattesänkning skulle leda till.


May 4, 2021

Har du någon gång undrat om det inte finns ett effektivare sätt att hantera reseräkningar än via kopiatorn och häftapparaten? I detta avsnitt av 20 skattefrågor diskuteras arkiveringskraven i bokföringslagen och kostnaderna för ett föråldrat regelverk som för länge sedan sprungits ifrån av...