Preview Mode Links will not work in preview mode

Skattefrågan

Jun 28, 2021

Förra året infördes en skatt på plastbärkassar med 3 kronor per påse. I detta avsnitt av 20 skattefrågor förklarar Åke Rosén från Gaia BioMaterials varför skatten inneburit att den svenska marknaden för flergångspåsar av biologiskt nedbrytbart biomaterial i princip försvunnit. Medverkar gör även Robert...


Jun 9, 2021

EU-domstolen har nyligen avgjort om den svenska begränsningen för ränteavdrag på lån till företag i samma intressegemenskap strider mot etableringsfriheten i EU. Kan man ha olika reglering beroende på om räntemottagaren är ett svenskt eller ett utländskt bolag? I detta avsnitt får vi höra Magnus Larsén...