Preview Mode Links will not work in preview mode

Skattefrågan

Jul 9, 2021

I detta avsnitt diskuterar Sofia de pågående förhandlingarna i OECD om skatt på s.k. digitala bolag och global minimiskatt med Claes Hammarstedt som är expert på internationell beskattning på Svenskt Näringsliv. Hur bör egentligen överskottet i internationellt verksamma företag beskattas och stämmer det...