Preview Mode Links will not work in preview mode

Skattefrågan


Jul 9, 2019

I sista delen av Almedalentrilogin pratar Pernilla Rendahl, docent i finansrätt på Handels i Göteborg, Michael Witting, skatteansvarig på Telenor och Robert Lönn, skatteexpert på Svenskt Näringsliv, om hur en miljöskatt ska vara konstruerad för att fungera optimalt. Elektronikskatten, skatten på plastpåsar och den nyligen aviserade skatten på kläder och skor är exempel som tas upp.  Många pratar om grön skatteväxling men hur grönt blir det egentligen när det fiskala syftet tillåts konkurrera med det miljömässiga?