Preview Mode Links will not work in preview mode

Skattefrågan


Jun 9, 2022

I förra veckan kom slutrapporten i SNS forskningsprojekt skatter i en globaliserad värld. I detta avsnitt berättar Johan Fall om projektet och kommenterar förslagen i nationalekonomen docent Åsa Hanssons slutrapport.