Preview Mode Links will not work in preview mode

Skattefrågan


Dec 16, 2022

Efter många och långa förhandlingar där Ungern och Polen i olika omgångar stretat emot har EU-länderna antagit ett direktiv om en global minimiskatt som bygger på OECD:s Pelare 2-regler. I det här avsnittet berättar Claes Hammarstedt om diskussionerna, vad som stått på spel och vad de nya reglerna kommer att få för konsekvenser både i Sverige och för det internationella skattesystemet.