Preview Mode Links will not work in preview mode

Skattefrågan


Jun 1, 2023

Skatteverkets rättschef Michael Erliksson berättar om balansgången mellan rättssäkerhet, effektivitet och behovet av förenklingar. Lyssnarna får dessutom veta hur rättsavdelningen arbetar med digitalisering, varför Skatteverket behöver ett allmänt ombud och hur man administrerar kommande elstöd.