Preview Mode Links will not work in preview mode

Skattefrågan


Sep 5, 2023

Daniel Waldenström är professor i nationalekonomi på Institutet för Näringslivsforskning där han leder forskningsprogrammet Skatter och samhälle. I podden berättar han om hur den svenska skatteforskningen kan förbättras, varför det behövs fler internationella jämförelser och vad det finns för styrkor och svagheter i det svenska skattesystemet. Vi hinner också med att prata om svagheter i forskningen om internationell skattekonkurrens och varför skatteforskare inte ska slarva med språket.