Preview Mode Links will not work in preview mode

Skattefrågan


Nov 28, 2018

Avskaffandet av arvs- och gåvoskatten 2004 och sedan förmögenhetsskatten 2007 var frågor som NSD länge verkat för. I detta avsnitt av podden förklarar Anders Ydstedt, som skrivit en bok om hur det gick till när skatterna slopades, på vilket sätt arvs- och gåvoskatten och förmögenhetsskatten skadade företagandet och näringslivet. Eftersom de knappt inbringade några skatteintäkter var det kanske inte så konstigt att riksdagen var helt enigt i beslutet.